Waaqayyo sagalee koof himata koo waan nadhaga'eef ani isa nan jaaladha.(Faarfannaa 116:1-2


Program Details
Episode S7E8
Broadcast Week Oct 7th 2018
Duration 00:57:58
Audience Rating TV-G
Genre Religious
Theme Faith-Based
Language English
  On Archive.org

Back to top